Otizmde Risk Faktörleri

  • Otizmin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, pek çok faktörün rolü olabileceği bu faktörler içinde de en önemlisinin genetik olduğu bilinmektedir. Bunu açıklayan en önemli bulgulardan biri otizmli bireylerin kardeşlerinde otizm görülme oranının %3-7, tek yumurta ikizlerinde ise bu oranın % 36 -91 arasında olmasıdır. 1,2
  • Otizmde "ileri baba yaşı" da bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir ancak bu tek başına bir sebep değildir. 2
  • Hamilelikte geçirilen enfeksiyonlar da risk faktörü olarak kabul edilmekle birlikte, son yıllarda gelişen aşılar sayesinde bu enfeksiyonlar sık görülmemektedir. Öte yandan, cıva ile ilgili yapılan çalışmalarda cıvaya maruziyet ile otizm arasında bir bağlantı bulunamamıştır. 2
  • Bilimsel çalışmalarda aşılarla otizm arasında hiçbir bağlantı saptanamamıştır. Hatta aşılara bu sebeple ara verilen ülkelerde o dönemde otizm sıklığında artış görülmüştür. 2
Otizm nörogelişimsel bir bozukluktur. Hatalı anne baba tutumları otizme neden olmaz ancak var olan belirtileri kötüleştirebilir.

Referans:
1. Libbey JE, et al. Autistic disorder and viral infections. J Neurovirol. 2005;11(1):1-10.
2. Mukaddes NM. Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip. Nobel Tıp Kitapevi 2014.